Можете да се свържете с нас или да ни посетите в офиса ни на адрес:

гр. Варна
бул. Сливница №55, ет. 1 ,офис 1 (под Общината)
Т 052/602988
М 0879 599 777
M 0897 024 670
S Homerent.bg
Е office@homerent.bg

W www.homerent.bg 

 

 

 

Нашите консултанти са на Ваше разположение на следните телефони и e-mail адреси:

Христо Кънчев

тел.: 0879 599 777

e-mail: hkunchev@homerent.bg

 

Илиян Колев

тел.: 0879 599 776

e-mail: ikolev@homerent.bg

 

Драгомир Колев

тел: 0879 599 778

e-mail: office@homerent.bg 

  

Ваня Тодорова

тел.: 0879 599 775

                                                          e-mail: vtodorova@homerent.bg